top of page
Phuket Aquarium

Client : Phuket Aquarium

Service : consult

Background
Phuket Aquarium เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และศูนย์จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด มีปลาพันธุ์หายากให้ดูมากมาย  ภารกิจหลักของที่นี่ คือ การส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่า และความสำคัญ รวมไปถึงแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี
Screenshot_1.jpg
bottom of page