top of page
The Real Junk Food

Client : The Real Junk Food

Service : KV, Ads Banner, Web Banner, Social Banner,Video.Content

Background

ร้านอาหารขยะตัวจริงที่เราอาจต้องกินตลอดไป เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณจังหวัดสงขลาให้มีปริมาณลดลงเพื่อความยั่งยืนและมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดสงขลา และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แคมเปญ The Real Junk Food ต้องการที่จะสะท้อนถึงปัญหาขยะในทะเลที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และปัญหาเหล่านี้ กำลังย้อนกลับมาทำลายโลกของเราอย่างเห็นได้ชัด ไม่เว้นแม้กระทั่งการปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่เรากำลังรับประทานกันอยู่ในทุก ๆ วัน อย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้การสื่อสารแคมเปญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นถึงอันตรายที่กำลัง คืบคลานเข้ามา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถกระตุ้นให้ทุกท่านเกิดความรู้สึกรักทะเล ต้องการช่วยกัน ลดปัญหาขยะทะเล ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

bottom of page